7-4-2021 / presentatie stadsgedicht XIX, rectificatie B&W

Een nieuw biljartspel en een bijpassend gedicht. JACE van de Ven, de eerste stadsdichter van Tilburg (2003-2005) boog zich over stadsgedicht XIX van A.H.J. Dautzenberg. Het biljartspel wordt later dit voorjaar gepresenteerd in Café De Troubadour, het gedicht staat vanaf vandaag op de site www.detaovandet.nl/ JACE van de Ven (pseudoloog, columnist) liet zich bij zijn adaptatie inspireren door Athanasius Kircher (1602-1680) en Jean-François Champollion (1790-1832). Kircher is volgens Van de Ven de grootste geleerde uit de zeventiende eeuw, ‘misschien wel de laatste grote geleerde die de wereld gekend heeft.  Zo zocht hij naar de universele taal van vóór de Babylonische spraakverwarring en was hij de eerste die de Egyptische hiëroglyfen wist te vertalen. Hij herstelde zelfs beschadigde Egyptische teksten met ontbrekende hiëroglyfen.’ / Champollion maakte begin negentiende eeuw nieuwe vertalingen van de hiëroglyfen. Van de Ven: ‘Hij ontdekte dat Kircher ook prachtige vertalingen had gemaakt van teksten op obelisken waarvan men aannam dat er alleen maar stond: “ter nagedachtenis aan Amenhothep IV”. Ook concludeerde hij dat Kircher hiërogliefen had gereconstrueerd die de oude Egyptenaren niet eens gekend hebben. Ze behoren tot de mooiste tekens in die schrijftaal.’ / Reconstrueren / JACE van de Ven besloot stadsgedicht XIX te reconstrueren in Standaardnederlands. ‘Dat was niet zo gemakkelijk als je op het eerste gezicht zou denken,’ verklaart hij.  ‘Dautzenbergs geheime tekst zit vol omgekeerde t’s en T’s, leestekens incluis. Achter het vraagteken in strofe drie volgt een kleine letter, terwijl je een hoofdletter zou verwachten. Ik maakte het mezelf extra moeilijk door een volledig dubbelrijm overeind te willen houden.’ / Het gedicht heet Keus en gaat over biljarten, want er hoort een nieuw spel bij: 013-en. Van de Ven: ‘Een spel met de normale witte en rode bal uit het libre- en driebandenspel, aangevuld met een gele en blauwe bal, de kleuren van Tilburg. Het spel gaat van 0 tot 13. Met de witte stootbal moet een speler punten scoren door de gele en de blauwe bal te raken, de rode vervult daarbij een functie van rol in de weg.’ Het spel zal later dit jaar ten doop worden gehouden in Café De Troubadour door twee gevierde Tilburgse biljarters. / Stadsgedicht XVII, XX en XXI / Paul van Rijswijk is bezig met de adaptatie van stadgedicht XVII. De presentatie, een houten installatie in Luycks Gallery, staat gepland voor zaterdagmiddag 15 mei. Jan Doms accepteerde de uitnodiging om stadsgedicht XX te vertalen naar een nieuw kunstwerk. Zijn multidisciplinaire performance inconTro di boxe vindt (vooralsnog) plaats op woensdagavond 21 april in Ladybird Street park van de Hall of Fame. Over het laatste stadsgedicht (XXI, mei 2021) heeft choreograaf Annemijn Rijk zich ontfermd. / Rectificatie B&W / A.H.J. Dautzenberg was van plan om vierentwintig stadsgedichten plus adaptaties te maken/organiseren, in samenwerking met telkens een andere kunstenaar/kunstdiscipline. Hij heeft echter besloten om zijn stadsdichterschap vroegtijdig te beëindigen. De reden is hier en hier te lezen. Dautzenberg had vorige week een stevig gesprek met wethouder Marcelle Hendrickx, maar B&W blijft vasthouden aan de honorering van € 3.600,- bruto per jaar. Wel heeft B&W zijn statement over de open brief van Dautzenberg aangepast. / In de eerste publieke reactie van B&W stond dat de open brief van A.H.J. Dautzenberg ‘feiten bevat die niet kloppen’ en dat ‘er essentiële informatie ontbreekt’. De passages zijn aangepast, B&W stelt nu: ‘Er staan echter wel zaken in waarover wij van mening verschillen, de brief bevat feiten die wij anders interpreteren en er ontbreekt essentiële informatie over de vergoeding naast de honorering, de kern van zijn betoog.’ Het blijft een raadsel wat die vergoeding dan behelst, want de stadsdichter krijgt toch echt niet meer dan € 3.600,- per jaar. De VVD bepaalt blijkbaar ook in Tilburg de tonica. / PARK / Het in 2013 opgerichte platform voor visual arts PARK heeft aangeboden in december een overzichtstentoonstelling te organiseren van de gedichten en de adaptaties. PARK is gecharmeerd van de interdisciplinaire invulling van het stadsdichterschap en wil de door Dautzenberg geïnitieerde cross-over tussen poëzie en andere kunstvormen belichten. PARK richt zich op actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een gunstig productie- en vestigingsklimaat voor beeldend kunstenaars uit de regio. De organisatie probeert een netwerk op te bouwen dat stedelijke, regionale, nationale én internationale kunstenaars en musea met elkaar verbindt.